Smittevernveileder for DKS-utøvere

Smittevernveileder for DKS-utøvere

Denne veilederen gir råd til utøvere i Den kulturelle skolesekken (DKS) som besøker skoler, om hvordan de ivaretar smittevern på en forsvarlig måte. Rådene er gitt innenfor rammene av gjeldende råd og anbefalinger fra helsemyndighetene. Det vil alltid være en risiko for smitte, og det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres derfor for å redusere risikoen.

NB! Denne veilederen erstatter ikke eksisterende lokale smittevernveiledere. Det er fylkene som er de ansvarlige oppdragsgiverne for utøvere som er på DKS-turné, og utøvere må først og fremst følge veilederen i fylket de turnerer i.

DKS-utøver på skolebesøk – i korte trekk: 

Før skolebesøket

  • Ring skolen i god tid (1-2 dager) før ankomst. Det er skoleeier som vurderer om besøk fra DKS kan gjennomføres, og skoler vil ha egne prosedyrer for smittevern.
  • Hold deg hjemme ved sykdom, selv ved milde symptomer.

På skolen

  • Dersom du oppholder deg på skolen utenom formidlingssituasjonen, hold avstand til andre på minst 1 meter.
  • Unngå nær ansikt-til-ansikt-kontakt. Men personer kan passere hverandre og være kortvarig i samme område uten større smitterisiko.
  • Ved bruk av heiser til transport av utstyr, hold avstand til andre eller bruk den alene.
  • Sørg for tilgjengelig hånddesinfeksjon og munnbind. Vask hendene ofte og riktig. Ha god generell hygiene, spesielt i kantiner.
  • Forlat skolen dersom du føler deg syk, og meld fra til skole og oppdragsgiver.

Under DKS-opplevelsen

  • Trange rom bør ikke brukes til DKS-opplevelsen. Tilstrekkelig avstand kan sikres ved bruk av stoler og ved å begrense antall personer.
  • Hold anbefalt avstand til publikum (minst 2 meter). Vurder merking på gulvet for å sikre avstanden.
  • Unngå deling av felles utstyr mest mulig. Rengjør alt av utstyr og rekvisitter etter bruk.

Last ned kortversjon av smittevernveilederen (pdf)

Veilederen er sist oppdatert 30. september 2020.