Steg for steg

Steg for steg – planleggere

Her er en 6-stegs innføring i portalen og fagsystemet til Den kulturelle skolesekken.

Du får en gjennomgang av behandling av forslag, opprettelse av produksjon og produksjonsgrupper, opprettelse av turné og tildeling av klasser til turneen. Til slutt publiseres produksjonen så skolen kan se den. Rekkefølgen er som følger:

  1. Forside
  2. Forslag
  3. Produksjon
  4. Turné
  5. Tildelingsflaten
  6. Publisering

Er du ikke registrert som planlegger i portalen enda kan du gjøre det her

Vi anbefaler å gjennomføre innføringen samtidig som du er logget inn i portalen